คู่มือ ล้างพิษทางอารมณ์ด้วยชี่กง

คู่มือ ล้างพิษทางอารมณ์ด้วยชี่กง

ผู้เขียน : นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
฿62.00 ฿50.00
สินค้าคงเหลือค่ะ

คู่มือ ล้างพิษทางอารมณ์ด้วยชี่กง

 

     เสนอเนื้อหาการฝึกเพื่อปรับสมดุลของอารมณ์ ลดผลร้ายอันเกิดจากอารมณ์ต่างๆ

 

 

รายละเอียด

     อารมณ์ต่างๆ ล้วนมีผลต่อสุขภาพ อารมณ์ด้านดีช่วยให้สุขภาพดี อารมณ์ในด้านลบจะทำลายสุขภาพให้ทรุดโทรม เจ็บป่วยได้ การฝึกชี่กงและเปล่งเสียงระเหิดอารมณ์ จะช่วยล้างพิษทางอารมณ์ได้ มนุษย์เราย่อมมีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นตลอดเวลา อารมณ์ในด้านดี เช่น รัก ชอบ ดีใจ ย่อมทำให้สุขภาพกายดี อามรณ์ในด้านลบ เช่น โกรธ เกลียด ตกใจ ย่อมทำให้สุขภาพกายเสื่อมโทรม การผดุงสุขภาพ รักษาโรคด้วย ชี่กง ศาสตร์เก่าแก่ของจีนที่มิใช่เพียงการเคลื่อนไหวร่างกายไปมา แต่รวมเอาการหายใจที่ดีและจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเข้าไว้ด้วยกัน ชี่กงจึงเป็นการปรับสมดุลทางอารมณ์ให้สามารถต้านทานแรงกระทบจากภายนอกและแรงผลักดันจากภายใน เสมือนเป็นภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ได้อย่างวิเศษ

 

 

ISBN : 978-974-9751-93-0
ผู้เขียน : นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
จำนวน 56 หน้า