คู่มือ ล้างพิษลำไส้ ภาคปฏิบัติ

คู่มือ ล้างพิษลำไส้ ภาคปฏิบัติ

ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿75.00 ฿60.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
คู่มือ ล้างพิษลำไส้ ภาคปฏิบัติ

 • แนะนำการสวนล้างลำไส้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ • รายละเอียด:

          เรียนรู้วิธีการสวนลำไส้ด้วยกาแฟที่ถูกต้อง ข้อห้าม ข้อควรทำ เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัย  พบคำตอบที่ควรรู้สำหรับผู้รักการล้างพิษ เมื่อไหร่จะสวนกาแฟ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ อุปกรณ์ที่เหมาะสม และปัญหาการสวนลำไส้ที่ผิดวิธี

   

  ISBN : 978-974-9751-12-1
  ผู้เขียน
  : นพ.บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล
  จำนวน  72  หน้า