คู่มือ ละเลิกการดื่มนม

คู่มือ ละเลิกการดื่มนม

ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿64.00 ฿51.00
สินค้าคงเหลือค่ะ

คู่มือ ละเลิกการดื่มนม

 

     เหตุผล 15 ประการ คนไทยรุ่นใหม่ไม่ต้องดื่มนมวัว

 

 

รายละเอียด


     คำนิยามที่ว่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง คงจะใช้ไม่ได้แล้วกับคนรุ่นนี้ รุ่นใหม่ และรุ่นต่อ ๆ ไป หากตั้งคำถามว่า ไม่ดื่มนมแล้วจะให้กินอะไรทดแทน คงต้องตอบและถาม ถามและตอบกันอย่างยืดยาว เพราะทุกวันนี้เราถูกทำให้เชื่ออย่างนั้นแล้วคนไทยจึงมักชอบแก้ไขมากกว่าที่จะป้องกัน คู่มือละเลิกการดื่มนม เหตุผล 15 ประการคนไทยรุ่นใหม่ไม่ต้องดื่มนมวัว บทพิสูจน์หนึ่งที่สำนักพิมพ์รวมทรรศน์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชนคนไทยนำไปปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู้มือค้นหาคำตอบ ด้วยหลักการและเหตุผลทางการแพทย์ ยุคโลกไร้พรมแดน ทำไมคนรุ่นใหม่ ไม่ต้องดื่มนมวัว ผลร้าย จากการดื่มนมวัว

 

 

 

ISBN : 978-974-9751-46-6
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
จำนวน 64 หน้า

 

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพิษภัยของนมวัวเพิ่มเติมได้ที่
http://www.balavi.com/content_th/interview/IV0002.asp
http://www.balavi.com/content_th/interview/IV0016.asp
http://www.balavi.com/content_th/interview/IV0031.asp
http://www.balavi.com/content_th/interview/IV0042.asp
http://www.balavi.com/content_th/article/article6.asp
http://www.balavi.com/content_th/nanasara/Con00138.asp
http://www.balavi.com/content_th/nanasara/Con00013.asp
http://www.balavi.com/content_th/nanasara/Con00012.asp
http://www.balavi.com/content_th/article/article42.asp
http://www.balavi.com/content_th/article/article1.asp
http://www.balavi.com/content_th/article/article2.asp
http://www.balavi.com/content_th/Health_T/HT00053.asp

 

 

หรือฝากคำถามเกี่ยวกับหนังสือได้ที่
http://www.balavi.com/webboard/QAform.asp